Privacy

Nieuwland Belastingadvies hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u onder andere terug in ons Privacystatement, die ook van kracht is op onze dienstverlening. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hierbij aan.

Als Nieuwland Belastingadvies vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van de klant, verplicht de AVG Nieuwland Belastingadvies en de klant om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Een exemplaar van deze Verwerkersovereenkomst treft u hierbij aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon bij Nieuwland Belastingadvies.

Voor andere of algemene vragen kunt u contact opnemen via contact@nlbelastingadvies.nl.

//www.nlbelastingadvies.nl/wp-content/uploads/2019/01/privacyverklaring-1.png