Welke tips zou je mee willen geven?

Tip 1: weet wat de bedrijfsopvolgingsregeling inhoudt

“De belangrijkste tip die ik familiebedrijven mee wil geven is: kijk goed naar de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze is extreem complex, je moet aan veel eisen voldoen, maar hij is ook erg belangrijk. De wet zegt bijvoorbeeld dat als je aandelen wilt schenken, dat je deze vijf jaar in bezit moet hebben en dat degene die het krijgt deze ook vijf jaar moet voortzetten. Dat klinkt simpel, maar de fiscus zegt ook dat je niet alleen de aandelen vijf jaar moet hebben, maar dat de onderneming daaronder ook hetzelfde moet blijven. Als je dus in de vijf jaar voordat je schenkt iets hebt verkocht en met de opbrengst iets hebt aangekocht, dan kan dit tot een probleem leiden. Het is een belangrijke faciliteit die niet genoeg aandacht kan blijven krijgen. De regeling wordt bovendien geëvalueerd in 2021. Het zou best kunnen dat deze daardoor wordt aangepast in 2022.”

Tip 2: zoek uit welke fiscale R&D-regelingen voor jou van toepassing zijn

“Een andere tip die ik mee wil geven is: zoek goed uit wat de regelingen voor R&D voor jou kunnen betekenen. Deze zijn niet altijd bekend bij innovatieve bedrijven en het is zonde als je geen gebruik maakt van deze subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de innovatiebox, de wbso (die voorziet in afdrachtvermindering loonbelasting) en andere vormen van aftrekken.”

Tip 3: kijk naar je aftrekposten

“Met ingang van 2020 worden aftrekposten ‘minder aftrekbaar’. Deze kunnen met ingang van 2023 nog maar tegen 37,05 procent in aftrek worden gebracht in plaats van het geldende toptarief. Dit geldt voor aftrekposten in box 1, zoals de hypotheekrenteaftrek, betaalde alimentatie of giften. Kijk of het loont om bij de bank andere renteafspraken te maken en of alimentatieafspraken kunnen worden herzien.”